Rovfugle

NATURFOTO

anderskondor
fiskeørn
jagtfalk
gåsegrib
havørn
musvåge
kalkungrib
hvidhovdet ørn
sort glente
brunskuldret våge
kongeørn
spurvehøg
afrikansk rovørn
stor skrigeørn
tårnfalk

Copyright @ Benny Pedersen