Vand / Water

Tueholm sø
Efterår ved Ishøj strand
Forårs sol
Vridsløselille å
Tueholm Sø
Tueholm Sø
Efterårs spejl
Alger og blad fra Birk
Gren i vandet
Vandspejl
Træer spejler sig i vand
Grene spejler sig
Træer i vand
Træ og vand
Overløbs sø på Stensletten ved Albertslund
Overløbs sø på Stensletten ved Albertslund
Bær fra Tjørn i vandløb
Sten
Åløb
Vandski søen i Vallensbæk