Hvidhovdet Saki (Pithecia pithecia) White-faced saki

Hvidhovdet Saki (Pithecia pithecia )
Hvidhovdet Saki (Pithecia pithecia )