Forår / Spring

Kræt
Mælkebøtter på mark
Pil
Pil
Så er det lige før
Bladknop
Forårsdag
Forår på vej
Æg i rede
Birk
Anemoner
Birk ved sø
Træ ved Kornerup å
Pil
Dunhammer
Anemoner
Birk
Blodbøg
Bøgetræer
El